Sopimusehdot

Sopimusehdot

 

*Opittujen itsepuolustus- ja taistelutaitojen väärinkäyttö johtaa välittömään erottamiseen.

*Väkivaltarikoksista tuomituille tai muutoin väkivaltaisesti käyttäytyville ei anneta opetusta.

*Väärien tietojen antaminen johtaa sopimuksen välittömään hylkäämiseen.

*Combat Academy ei vastaa harjoituksissa, salilla, leireillä tai näytöksissä sattuneista vahingoista/tapaturmista.

*Peruskurssilainen, joka lopettaa kurssin kesken, eroaa tai erotetaan, velvoitetaan suorittamaan koko kurssimaksu.

*Sairaustapauksissa kurssia voi siirtää mutta maksua ei palauteta. Jos kurssilainen sairastuu kurssin aikana, hän voi siirtyä seuraavalle kurssille tai myöhemmälle, mikäli sairaus niin vaatii. Asiasta on ilmoitettava heti sairastuttua sähköpostilla: info (at) combat.fi. Asiaa ei voi hoitaa puhelimitse eikä jälkikäteen.

*Harjoittelija on perehtynyt kurssin sisältöön, harjoitusaikoihin ja hintoihin web-sivuillamme.

*Opiskelijoiden tulee esittää todistus opiskelusta opiskelijaedun saadakseen heti harjoittelun alussa.

* Jokainen lunastaa ennen ensimmäistä harjoitusta kulkukortin: 10 euroa (käteispantti, maksu palautetaan kortin palauttamisen yhteydessä kun henkilö lopettaa harjoittelun kokonaan).
Kortti on leimattava jokaisen harjoituksen alussa ennen harjoitukseen osallistumista; ohjaajat keräävät koneesta tulostuvan kuitin tunnin alussa. Ilman kuittia et voi osallistua tunnille.

*Lopetettuaan harjoittelun kokonaan, kulkukortti tulee palauttaa välittömästi mutta viimeistään 7 vrk:n sisällä lopettamisesta, muutoin panttia ei palauteta.

*Asiakas on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä muille harjoittelijoille (mm. pandemia).

*Combat Academylla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen riippumattoman esteen seurauksena (force majeure, pandemia), minkä seurauksena palveluja ei voida tarjota. Tällöin maksua ei palauteta, vaan harjoittelija siirtyy seuraavalle mahdolliselle kurssille.

*Alaikäisiltä vaaditaan huoltajan suostumus kurssille.

 

Ylös