Jatkosopimusehdot

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 11.1.2021

SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolia ovat jäsen henkilökohtaisesti tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen
huoltajansa, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ja Combat Academy Helsinki Oy / Combat Academy Vantaa Oy / Combat Brand Finland Oy (myöhemmin Combat Academy) riippuen sopimuksen tekopaikasta.

TOIMITUSVELVOLLISUUS

Combat Academy toimittaa jäsenilleen sopimuksen tekohetkellä jäsentiedotteessaan ilmoittamansa palvelut (harjoitukset, harjoitusajat sekä muut puitteet) tiedotteessa/sopimuksessa mainituilla ehdoilla. Muutokset kausittaisissa harjoitusajoissa, puitteissa, toimipaikoissa ja ohjaajissa ovat mahdollisia myös kesken sopimuskauden.

SOPIMUKSEN KESTO

Sopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn ajan; määräalennussopimuksissa määräaikaisena 8 kk, 14 kk tai 24 kk valinnan mukaan, yhden kuukauden sopimuksessa 30 pv. Irtisanomisaika kaikissa sopimuksissa on yksi kuukausi. Muut irtisanomisen ehdot määräytyvät irtisanomisen syistä.

HINNAT

Sopimuksen hinnat on merkitty sopimukseen. Hintoja ei voi muuttaa kesken sopimuskauden. Hinta kattaa sopimuskauden harjoitukset.

MAKSUEHDOT JA TAUOT

Maksut maksetaan tai veloitetaan eräpäivänä sopimuksen mukaan; sopimuksen 1. erä erääntyy maksettavaksi sopimuksen tekohetkellä. Määräalennussopimuksissa kortti voidaan laittaa ilman taukoveloitusta tauolle 8 kk:n sopimuksissa kerran (1), 14 kk:n sopimuksissa kaksi (2) kertaa ja 24 kk:n sopimuksissa kuusi (6) kertaa. Ylimääräisistä tauoista peritään 15 €/tauko. Tauotusmaksua ei peritä (eikä maksuttomia tauotuksia menetä) mikäli tauotetaan lääkärintodistusta vastaan. Tauotettua taukoa ei voi enää tauottaa eli jos harjoittelee jo 0-jäsenyydellä, uutta taukoa ei voi tehdä ko. tauon päälle. Tauot on tehtävä alkuperäisen jäsenyyden aikana. Taon pituus (riippumatta onko kyseessä sairausloma tai omaloma) voi olla vähintään 10 päivää (alle 10 päivän taukoja ei hyvitetä) ja enintään 180 päivää, mikä on maximi koko jäsenyyden aikana (yli 180 päivää meneviä taukoja ei hyvitetä); poikkeuksena armeija tai pitkittynyt sairausloma. Tauot eivät katkaise kuukausimaksujen maksamista; tauot hyvitetään jakson lopussa treeniaikana! Hyvitettyjä taukoja ei makseta takaisin rahana, vaikka ei voisikaan enää harjoitella. Kaikista tauoista tulee ilmoittaa kirjallisesti salin toimistolta saatavalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info@combat.fi ennen tauon alkamista. Korttia ei voi laittaa tauolle takautuvasti. Jäsen huolehtii aina itse korttinsa tauottamisesta! Sali on suljettu jäsentiedotteessa ilmoitettuina aikoina mm. Pääsiäinen, Vappu, Joulu ja juhlapyhät. Määräalennussopimuksissa nämä lomat on huomioitu hinnoissa: kuukausihinta on koko vuoden keskiarvo ja ko. taukoja ei hyvitetä (pois lukien 1 kk sopimus). Kesäaikana harjoituksia on vähemmän, myös tämä on huomioitu hinnoissa; maksu on normaali kuukausimaksu. Maksun viivästyessä Lowell Oy hoitaa kaikki maksuhuomautukset (myös ensimmäisen) ja perinnän ja perii perintähetkellä voimassa olevan korkolain mukaiset viivästyskorot ja muistutusmaksut. Jos jäsenen maksuja maksaa kolmas osapuoli (esim. työnantaja), on jäsen tästä huolimatta henkilökohtaisessa vastuussa maksujen suorituksesta ajallaan. Nämä sopimusehdot eivät koske kolmatta osapuolta, pois lukien alaikäisen huoltaja, joka on allekirjoittanut sopimuksen. Maksujen laiminlyönti johtaa jäsenelle sopimuksen mukaan kuuluvien palveluiden keskeyttämiseen. Oikeus palveluiden käyttöön palaa, kun erääntyneet maksut kaikkine kuluineen on maksettu. Maksamaton maksu voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän.

MAKSUTAVAT

Maksuja voi maksaa toimistoon käteisellä, pankkikorteilla, yleisimmillä luottokorteilla sekä hyväksyttävillä liikuntaetutavoilla sekä tilisiirtona pankkiin. Combat Academyllä on oikeus tarkistaa asiakkaansa luottokelpoisuus sopimuksen teon yhteydessä.

 

KULKUOIKEUDET/MAGNEETTIKORTTI

Jäsen lunastaa itselleen henkilökohtaisen magneettikortin (pantti 10 €), joka on voimassa sopimuskauden loppuun. Pantin saa takaisin palauttamalla kortin henkilökohtaisesti viikon (7 vrk) kuluessa jäsenyyden päättymisestä salin toimistoon. Kortti esitetään aina asioidessa sekä ”leimataan” kulunvalvonnassa harjoituksiin tultaessa. Kortti oikeuttaa osallistumaan kaikkien toimipaikkojen harjoituksiin, joihin harjoittelijalla on oikeus osallistua. Jäsenen kulunvalvontakortti on henkilökohtainen ja sen väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen. Tällöin jäseneltä peritään sopimuksessa jäljellä olevat maksut, ja ne erääntyvät maksettavaksi välittömästi. Vieraiden tuomisesta on aina sovittava erikseen. Kadonneesta tai vioittuneesta kortista on tehtävä välittömästi ilmoitus toimistoon. Kadonneen kortin uusimisesta peritään uusi pantti (10 €), kadonneen kortin panttia ei tällöin palauteta.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Combat Academyllä on oikeus purkaa tämä sopimus, jos jäsen ei suorita erääntynyttä maksua määräajassa kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa toiminnallaan tai toimii hyvän tavan tai lain vastaisesti tai jättää noudattamatta turvallisuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen liittyviä ohjeita olennaisesti. Sopimus voidaan purkaa jäsenen pyynnöstä kesken sopimuskauden ns. erityisistä syistä kuten raskaus, muutto pysyvästi pois pääkaupunkiseudulta toiselle paikkakunnalle, asevelvollisuus tai pysyvä sairaus/vamma, joka estää lajin harjoittelun kokonaan. Ko. tapauksissa jäsenen tulee välittömästi itse ilmoittaa tällaisesta erityisestä syystä (todistus/lääkärin lausunto/muu pätevä selvitys on esitettävä; pysyvästä sairaudesta/vammasta on oltava maininta lääkärintodistuksessa). Takautuvia todistuksia/lausuntoja ei hyväksytä. Työttömyys ja pandemia eivät ole sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi sopimus purettaisiin automaattisesti kuluitta. Irtisanomisaika on 30 pv irtisanomispäivästä. Jäsen voi purkaa määräalennussopimuksen kesken sopimuskauden myös ilman syytä irtisanomalla sopimuksen ja maksamalla sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan normaalin kuukausimaksun ja määräalennussopimusmaksun välisen erotuksen (jäsenyyden alkamisesta irtisanomisajan loppuun), ja ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti. Normaali kuukausimaksu on voimassa oleva yhden (1) kuukauden maksu. Irtisanomisaika on 30 pv irtisanomispäivästä. Sopimuskauden jälkeen sopimus päättyy automaattisesti ellei sitä uusita. Sopimuksien purut tehdään poikkeuksetta kirjallisesti: info@combat.fi, normaalina kirjepostina tai kirjallisesti salilla. Sopimusta ei voi purkaa puhelimitse.

YLIVOIMAINEN ESTE – FORCE MAJEURE

Combat Acedemy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko, työtaistelu, vesivahinko, tulipalo, pandemia), ja joita ei kohtuudella voida edellyttää otettavan huomioon, ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voinut välttää.

VIRHE

Mikäli jäsen havaitsee virheen, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman molempien osapuolien suostumusta.

VAKUUTUS

Combat Academy ei vastaa harjoituksissa sattuneista vahingoista. Harjoittelijoita ei ole vakuutettu; jokainen halutessaan, hankkii itselleen oman vakuutuksen. Palvelun tarjoajalla on vastuuvakuutus.

HENKILÖTIEDOT

Jäsen huolehtii itse voimassa olevien yhteystietojensa ilmoittamisesta.

Ylös