Jatkosopimusehdot

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 15.10.2023 alkaen

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 15.10.2023

MÄÄRÄALENNUS- JA MAKSUSOPIMUSEHDOT 15.10.2023 (koskee tämän päivän jälkeen tehtyjä sopimuksia, aikaisemmin tehtyjä sopimuksia koskevat vanhat, sopimuksen teon aikana voimassa olleet sopimusehdot)

SOPIMUKSEN OSAPUOLET
Tämän sopimuksen osapuolia ovat jäsen henkilökohtaisesti tai alaikäisen ollessa kyseessä hänen huoltajansa, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ja Combat Academy Helsinki Oy / Combat Academy Vantaa Oy / Combat Brand Finland Oy (myöhemmin Combat Academy) riippuen sopimuksen tekopaikasta.

TOIMITUSVELVOLLISUUS
Combat Academy toimittaa jäsenilleen sopimuksen tekohetkellä jäsentiedotteessaan ilmoittamansa palvelut (harjoitukset, harjoitusajat sekä muut puitteet) tiedotteessa/sopimuksessa mainituilla ehdoilla. Muutokset kausittaisissa harjoitusajoissa, puitteissa, toimipaikoissa ja ohjaajissa ovat mahdollisia myös kesken sopimuskauden.

SOPIMUKSEN KESTO
Määräalennussopimukset:
Sopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn ajan määräaikaisena 8 kk, 14 kk tai 24 kk valinnan mukaan.

Irtisanomisaika kaikissa sopimuksissa on yksi laskutusjakso riippumatta sopimuksen irtisanomistavasta. Irtisanominen on tehtävä kuluvan laskutusjakson aikana (viimeistään sen viimeisenä päivänä), irtisanomisaika alkaa seuraavan laskutusjakson ensimmäisestä päivästä. Irtisanomisaika on aina täysi harjoittelujakso. Määräalennussopimusten irtisanomisehdot ovat kohdassa: sopimuksen purkaminen.
Sopimuskauden jälkeen sopimus päättyy automaattisesti ellei sitä uusita (ei koske 1 kuukauden sopimusta).

Yhdistelmäsopimukset:
Peruskurssi + 6 (kuusi) kuukautta, (sisältää peruskurssin ja jatkosopimuksen) ei voi irtisanoa peruskurssin aikana; ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika voi olla jatkosopimuksen ensimmäinen päivä, irtisanomisaika alkaa seuraavan laskutuskuukauden ensimmäisestä päivästä.  Irtisanomisaika on aina täysi harjoittelujakso.
Muut ehdot kohdassa: sopimuksen purkaminen.
Sopimuskauden jälkeen sopimus päättyy automaattisesti ellei sitä uusita.

1 kuukauden sopimukset:
Yhden (1) kuukauden sopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka jatkuu automaattisesti neljän viikon välein ellei sitä irtisanota (laskutusjakso 28 pv). Irtisanomisaika on 1 (yksi) laskutusjakso. Sopimus tulee irtisanoa kuluvan laskutuskuukauden aikana (viimeistään sen viimeisenä päivänä), jolloin irtisanomisaika alkaa seuraavan laskutusjakson ensimmäisenä päivänä. Irtisanomisaika on aina täysi laskutusjakso.
Sopimus ei pääty automaattisesti ellei sitä irtisanota.

HINNAT
Sopimuksen hinnat on merkitty sopimukseen. Hintoja ei voi muuttaa kesken sopimuskauden. Hinta kattaa sopimuskauden harjoitukset.

MAKSUEHDOT JA TAUOT
Maksut maksetaan tai veloitetaan eräpäivänä sopimuksen mukaan. Visma Oy hoitaa koko laskutuksen ensimmäisestä laskusta alkaen, asiakas voi sopia laskujen lähettämisestä sähköpostiin tai tehdä e-laskutussopimuksen Visma Oy:n kanssa. Paperilaskuista peritään lisämaksu. Asiakas itse huolehtii, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla.

Jäsenyyttä laskutetaan etukäteislaskutuksena siten, että tulevan jakson maksu erääntyy maksettavaksi jakson ensimmäisenä päivänä. Verkossa tehdyn sopimuksen ensimmäinen lasku maksetaan heti. Seuraava lasku tulee 14 vrk ennen seuraavan laskutusjakson alkua, eräpäivä aina harjoittelujakson 1. päivä. Laskutusväli 28 vuorokautta.

Salilla tehdyn maksusopimuksen ensimmäisen jakson eräpäivä on heti, jos sopimus alkaa välittömästi.

Määräalennussopimuksissa kortti voidaan laittaa tauolle maksamalla taukomaksu: 10 euroa/tauko. Tauko voi olla minimissään 10 päivää (alle 10 päivän taukoja ei hyvitetä) ja enintään 180 päivää. Yli 180 päivää meneviä taukoja ei hyvitetä, poikkeuksena armeija tai pitkittynyt sairausloma.

Tauotusmaksua ei peritä, mikäli tauotetaan lääkärintodistusta vastaan.

Tauotettua taukoa ei voi enää tauottaa eli jos harjoittelee jo 0-jäsenyydellä, uutta taukoa ei voi tehdä ko. tauon päälle. Tauot on tehtävä alkuperäisen jäsenyyden aikana. Tauot eivät katkaise kuukausimaksujen maksamista; tauot hyvitetään jakson lopussa treeniaikana! Hyvitettyjä taukoja ei makseta takaisin rahana, vaikka ei voisikaan enää harjoitella. Kaikista tauoista tulee ilmoittaa kirjallisesti salin toimistolta saatavalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen info@combat.fi ennen tauon alkamista. Korttia ei voi laittaa tauolle takautuvasti. Jäsen huolehtii aina itse korttinsa tauottamisesta!

Sali on suljettu jäsentiedotteessa ilmoitettuina aikoina mm. Pääsiäinen, Vappu, Joulu ja juhlapyhät. Määräalennussopimuksissa nämä lomat on huomioitu hinnoissa: kuukausihinta on koko vuoden keskiarvo ja ko. taukoja ei hyvitetä (pois lukien 1 kk sopimus). Kesäaikana harjoituksia on vähemmän, myös tämä on huomioitu hinnoissa; maksu on normaali kuukausimaksu.

Maksun viivästyessä Visma Oy hoitaa maksuhuomautukset ja perinnän sekä perii perintähetkellä voimassa olevan korkolain mukaiset viivästyskorot ja muistutusmaksut. Jos jäsenen maksuja maksaa kolmas osapuoli (esim. työnantaja), on jäsen tästä huolimatta henkilökohtaisessa vastuussa maksujen suorituksesta ajallaan. Nämä sopimusehdot eivät koske kolmatta osapuolta, pois lukien alaikäisen huoltaja, joka on allekirjoittanut sopimuksen. Maksujen laiminlyönti johtaa jäsenelle sopimuksen mukaan kuuluvien palveluiden keskeyttämiseen. Oikeus palveluiden käyttöön palaa, kun erääntyneet maksut kaikkine kuluineen on maksettu. Maksamaton maksu voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän.

MAKSUTAVAT
Maksuja voi maksaa verkossa pankki- ja luottokorteilla sekä maksuhetkellä ilmoitetuilla liikuntaeduilla. Toimistoon käteisellä, pankkikorteilla, yleisimmillä luottokorteilla sekä hyväksyttävillä liikuntaeduilla. Combat Academyllä on oikeus tarkistaa asiakkaansa luottokelpoisuus sopimuksen teon yhteydessä.

KULKUOIKEUDET/MAGNEETTIKORTTI
Jäsen lunastaa itselleen henkilökohtaisen magneettikortin (pantti 10 €), joka on voimassa sopimuskauden loppuun. Pantin saa takaisin palauttamalla kortin henkilökohtaisesti viikon (7 vrk) kuluessa jäsenyyden päättymisestä salin toimistoon. Kortti esitetään aina asioidessa sekä leimataan kulunvalvonnassa harjoituksiin tultaessa. Kortti oikeuttaa osallistumaan kaikkien toimipaikkojen harjoituksiin, joihin harjoittelijalla on oikeus osallistua. Jäsenen kulunvalvontakortti on henkilökohtainen ja Combatin omaisuutta, ja sen väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen. Tällöin jäseneltä peritään sopimuksessa jäljellä olevat maksut ja ne erääntyvät maksettavaksi välittömästi. Vieraiden tuomisesta on aina sovittava erikseen. Korttia ei saa lainata eikä siirtää kolmansille osapuolille. Kadonneesta tai vioittuneesta kortista on tehtävä välittömästi ilmoitus toimistoon. Kadonneen kortin uusimisesta peritään uusi pantti (10 €), kadonneen kortin panttia ei tällöin palauteta.

SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Combat Academyllä on oikeus purkaa tämä sopimus, jos jäsen ei suorita erääntynyttä maksua määräajassa kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aiheuttaa huomattavaa haittaa tai vahinkoa toiminnallaan tai toimii hyvän tavan tai lain vastaisesti tai jättää noudattamatta turvallisuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen liittyviä ohjeita olennaisesti.

Sopimus voidaan purkaa jäsenen pyynnöstä kesken sopimuskauden ns. erityisistä syistä kuten raskaus, muutto pysyvästi pois pääkaupunkiseudulta toiselle paikkakunnalle, asevelvollisuus tai pysyvä sairaus/vamma, joka estää lajin harjoittelun kokonaan. Ko. tapauksissa jäsenen tulee välittömästi itse ilmoittaa tällaisesta erityisestä syystä (todistus/lääkärin lausunto/muu pätevä selvitys on esitettävä; pysyvästä sairaudesta/vammasta on oltava maininta lääkärintodistuksessa). Takautuvia todistuksia/lausuntoja ei hyväksytä.  Työttömyys ja pandemia eivät ole sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi sopimus purettaisiin automaattisesti kuluitta.  Yhdistelmäsopimusta ei voi irtisanoa peruskurssin aikana.

Jäsen voi purkaa määräalennussopimuksen ja yhdistelmäsopimuksen kesken sopimuskauden myös ilman syytä irtisanomalla sopimuksen ja maksamalla sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan normaalin yhden (1) kuukauden harjoittelumaksun (28 pv) ja määräalennussopimusmaksun välisen erotuksen (jäsenyyden alkamisesta irtisanomiskuukauden loppuun), ja ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti. Yhdistelmäsopimusta ei voi purkaa peruskurssin aikana. Yhdistelmäsopimuksen (sisältää peruskurssin ja jatkosopimuksen) ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on jatkosopimuksen ensimmäinen päivä (6 (kuusi) viikkoa sopimuksen alkamisesta). Normaali kuukausimaksu (28 pv) on sopimuksen tekohetkellä voimassa ollut yhden (1) kuukauden (28 pv) maksu. Irtisanomisaika on yksi laskutuskuukausi ja se alkaa seuraavan kuukauden laskutusjakson ensimmäisestä päivästä.  Irtisanominen on suoritettava kuluvan laskutuskauden viimeiseen päivään mennessä.

Sopimuksien purut tehdään poikkeuksetta kirjallisesti: info@combat.fi, normaalina kirjepostina tai kirjallisesti salilla. Sopimusta ei voi purkaa puhelimitse.

YLIVOIMAINEN ESTE – FORCE MAJEURE
Combat Acedemy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko, työtaistelu, vesivahinko, tulipalo, pandemia), ja joita ei kohtuudella voida edellyttää otettavan huomioon, ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voinut välttää.

VIRHE
Mikäli jäsen havaitsee virheen, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi mutta viimeistään 7 vrk kuluessa.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

VAKUUTUS
Combat Academy ei vastaa harjoituksissa sattuneista vahingoista. Harjoittelijoita ei ole vakuutettu; jokainen halutessaan, hankkii itselleen oman vakuutuksen. Palvelun tarjoajalla on vastuuvakuutus.

HENKILÖTIEDOT
Jäsen huolehtii itse voimassa olevien yhteystietojensa ilmoittamisesta ja ajantasaistamisesta.

 

 

 

 

Ylös